PEWUJUDAN ZON EKSA

Tujuan pewujudan zon EKSA adalah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengawasan amalan EKSA. Senarai 8 zon yang terlibat di dalam pelaksanaan EKSA di LADA ialah:

BIL NAMA ZON BAHAGIAN PELAN LANTAI
1 ZON CONQUER Pejabat Pengurusan -
2 ZON DYNAMIC ICT & Unit SPA Pelan Lantai
3 ZON BRILLIANT Kewangan & UPA Pelan Lantai
4 ZON ENERGIZE BSMKP Pelan Lantai
5 ZON SYNERGY Teknikal & Perancang Pelan Lantai
7 ZON DELIGHT Pelancongan & Pelaburan Pelan Lantai
6 ZON DISCRETION Unit Undang-undang & Audit Dalam & Unit Integriti Pelan Lantai
8 ZON PASSIONATE Unit Komunikasi Korporat & Geopark Pelan Lantai
9 ZON DEVOTION DMO & Unit Pembangunan Komuniti Pelan Lantai

KEPERLUAN ZON EKSA

Membentuk Jawatankuasa Pelaksana Zon EKSA seperti struktur di bawah:


PERANAN KETUA ZON/JAWATANKUASA PELAKSANA ZON

 •     Mengadakan mesyuarat secara berkala dengan ahli‚Äďahli zon
 •     Membentuk hala tuju dan pelan perancangan di peringkat Bahagian
 •     Membentuk jawatankuasa di peringkat Bahagian
 •     Mengenalpasti liputan zon pelaksanaan EKSA di Bahagian
 •     Membantu memberikan panduan dan tunjuk ajar kepada ahli-ahli kumpulan
 •     Melaksana aktiviti-aktiviti EKSA di peringkat Bahagian
 •     Melaksanakan pembudayaan kreativiti dan Inovasi serta tindakan penjimatan/ go green/li>
 •     Memantau pelaksanaan EKSA Bahagian/li>
 •     Memastikan keseragaman pelaksanaan EKSA seperti mana yang digariskan di peringkat Kementerian/li>

PERANAN FASILITATOR

 •     Memberikan latihan dan panduan kepada ketua zon dan ahli
 •     Memastikan zon mematuhi peraturan dan panduan yang disediakan
 •     Menentukan liputan zon dalam Bahagian
 •     Menjadi perantara untuk menyampaikan maklumat terkini
 •     Menyelaras dan memantau aktiviti.

PERANAN PENYELARAS

 •     Menyelaras program EKSA di zon masing-masing
 •     Menghebahkan maklumat terkini pelaksanaan EKSA dalam zon
 •     Menyedia dan mengemaskini fail zon
 •     Membantu pengurusan aktiviti promosi, latihan dan audit
 •     Melaporkan kemajuan dan status pelaksanaan EKSA

PERANAN AHLI-AHLI

 •     Memberikan komitmen secara berterusan dalam pelaksanaan EKSA
 •     Menyertai aktiviti EKSA secara aktif
 •     Bekerjasama dalam zon
 •     Menghadiri mesyuarat dan menyumbang idea bagi menjayakan pelaksanaan EKSA di zon