PINTU STOR

 • Pintu stor hendaklah mempunyai perkara-perkara seperti berikut :
  1. Pelan lantai stor
  2. Borang permohonan stok
  3. Tanda amaran “Dilarang Masuk” dipamerkan dengan jelas
  4. Jadual waktu pengeluaran - dipamerkan di luar stor

DALAM STOR

 • Pastikan stor sentiasa bersih, tidak berdebu dan tersusun kemas
 • Terdapat tanda/label/abjad bersesuaian bagi tiap-tiap bahan/ komponen barangan (mengikut tatacara pengurusan stor)
 • Mempunyai sistem rekod yang sesuai untuk merekod barang tersebut diambil/dicapai/dicari
 • Tidak terdapat sampah/sisa/bahan tidak diperlukan berada di dalam stor
 • Peralatan sokongan pengurusan stor dalam keadaan baik dan berfungsi (contoh: tangga dan troli)
 • Boleh menggunakan unsur-unsur kreativiti (tertakluk kepada peraturan dan garis panduan) dalam pengurusan, penjagaan dan penyelenggaraan stor tetapi melambangkan imej korporat
 • Tanda arah, petunjuk dan peringatan perlu diletakkan di tempat yang strategik serta mudah dilihat oleh orang ramai

SIMPANAN BARANG STOR

 • Barang-barang disusun dengan teratur supaya tidak menghalang kerja-kerja pemunggahan dan laluan kakitangan stor
 • Barang-barang disusun mengikut pengeluaran secara Masuk Dulu Keluar Dulu / First In First Out (MDKD/FIFO)
 • Penggunaan ruang stor hendaklah mengikut jenis dan ruang yang ada seperti berikut :
  1. Ruang stor hendaklah dibahagi mengikut kumpulan barang seperti bahan kimia, alat ganti atau makmal dan sebagainya
  2. Setiap kumpulan barang ditanda menggunakan abjad atau nombor atau kedua-duanya sekali
  3. Setiap para melintang diberikan satu huruf dan setiap jalur kotak diberikan satu nombor. (contoh : Botol liquid paper terletak di Seksyen B, rak Nombor 2, para B dan kotak nombor 2)
 • Stok yang asalnya berada di dalam bekas, kotak, tin, peti dan sebagainya hendaklah kekal penyimpanannya dan hendaklah dilabel untuk mudah dilihat
 • Setiap bekas hendaklah mengandungi satu jenis stok barang yang sama
 • Bagi barang-barang yang tercerai hendaklah diletakkan di dalam bekas yang berukuran bersesuaian dan tidak boleh dibungkus tetapi hendaklah disusun dengan kemas
 • Pastikan bahan-bahan yang rosak tidak bercampur dengan bahan yang masih boleh digunakan
 • Barang-barang berharga dan menarik hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan dikawal oleh pegawai yang bertanggungjawab
 • Pengeluaran barang dibuat sendiri oleh pegawai-pegawai yang diberi kuasa (pemesan/pegawai stor) dengan menggunakan borang Kew.PS-10 (stor utama) atau Kew.PS-11 (stor unit/bahagian)
 • Kad petak (bin card) mestilah berada bersama-sama dengan barang

SIMPANAN BARANGAN TOKSIK

 • Barangan toksik perlu disusun dengan kemas dan teratur mengikut kawasan/garisan pemisah yang telah ditetapkan dan perlu dilabel
 • Peralatan seperti rak/pallet/alatan sokongan lain untuk kegunaan simpanan barangan toksik perlu digunakan dengan sebaiknya
 • Tiada barangan lama yang sudah rosak, luput jangka hayat dan tidak digunakan lagi
 • Peralatan yang digunakan untuk mengangkat atau menyimpan barangan toksik berkeadaan baik
 • Mempunyai tanda arah/label/abjad bagi setiap barangan siap
 • Sistem susunan yang berkesan dan terdapat rekod pengeluaran
 • Tanda arah, petunjuk dan peringatan perlu diletakkan di tempat yang strategik serta mudah dilihat oleh orang ramai

KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN STOR

 • Alat pemadam api yang memenuhi kriteria berikut :
  1. Mempunyai sijil yang masih berkuatkuasa dari pihak Bomba
  2. Prosedur operasi hendaklah diletakkan bersebelahan
  3. Digantung pada bracket yang dipasang di dinding dan berparkir
 • Sistem Pencegahan Kebakaran (contoh: sistem water sprinkler dan hose reel)
 • Pencahayaan yang mencukupi
 • Tanda amaran seperti “Dilarang Merokok” dan “Mudah Terbakar” dipamerkan dengan jelas
 • Tangga dan troli hendaklah diletakkan di tempat mudah dicapai dan berparkir