PERALATAN PEJABAT

 • Peralatan pejabat sentiasa berkeadaan baik dan sentiasa boleh digunakan dengan selamat
 • Peralatan pejabat sentiasa bersih dan disusun supaya kelihatan kemas
 • Pastikan lampu dan plug elektrik sentiasa berfungsi dan dilabelkan mengikut kesesuaian contoh mesin fotostat, mesin faks dan CPU

SUSUN ATUR PERALATAN PEJABAT

 • Semua perabot dan peralatan pejabat tersusun kemas, berkeadaaan baik serta tidak mengancam keselamatan dan kesihatan pekerja
 • Kreativiti menyusun perabot dan peralatan adalah digalakkan supaya dapat mewujudkan suasana yang lebih selesa dan keceriaan pejabat serta tidak mengancam keselamatan dan kesihatan
 • Teknik susunan peralatan boleh memendekkan masa memproses sesuatu kerja. Contohnya: Kabinet Fail diletakkan berhampiran dengan work station pegawai

SUSUNAN FAIL

 • Disusun dengan teratur, mudah diperoleh/disimpan dan bersistem
 • Sistem pengurusan fail yang memudahkan pencarian/pencapaian dalam satu tempoh masa (contoh 30 saat per fail)
 • Ring File boleh dilabelkan mengikut tatacara berikut :
  1. Tetulang ring file mengandungi
   • Singkatan nama kementerian, bahagian/unit
   • Nombor fail
   • Tajuk fail
   • Nombor susunan fail
  2. Muka depan ring file mengandungi
   • Logo
   • Tajuk
   • Nama unit atau cawangan
  3. Penggunaan tulisan (font) dan saiz mengikut kesesuaian fail

HIASAN DALAMAN

 • Hiasan yang bersesuaian dengan imej korporat jabatan, mudah dan jimat diselenggarakan dan kedudukannya tidak mengancam keselamatan dan kesihatan pekerja
 • Maklumat korporat boleh dipamerkan tetapi tidak keterlaluan dari segi kuantiti dan sentiasa dikemaskini (contoh: carta organisasi, piagam pelanggan, dasar kualiti dan sebagainya)
 • Dinding yang kotor akibat kesan tampalan dibersihkan sebaiknya
 • Penggunaan hiasan pokok bunga plastik dan pokok bunga hidup tidak digalakkan (jika digunakan perlu penyelenggaraan bagi mengelak habuk terperangkap serta kerosakan pada karpet. Penggunaan tidak keterlaluan dari segi kuantiti)
 • Hiasan seperti landskap berkonsepkan water features dan akuarium dalam ruang pejabat tidak digalakkan (jika digunakan ianya perlu penyelenggaraan dan berfungsi dengan baik)
 • Pastikan semua hiasan yang dibuat tidak berdebu, tidak kotor dan sentiasa berada dalam keadaan baik supaya tidak mencacatkan pemandangan
 • Susunan hiasan sentiasa kemas, tersusun, menyenangkan pergerakan, dan tidak mengancam keselamatan pekerja

TANDA ARAH/PETUNJUK/PERINGATAN

 • Tanda peringatan yang sesuai diletakkan pada peralatan yang berisiko seperti “AWAS” pada plug yang terdedah dan “SILA PADAM LAMPU SELEPAS DIGUNAKAN” pada plug lampu yang terbabit
 • Tanda nama pegawai perlu diletakkan pada setiap partition dan bilik pegawai
 • Tanda arah, petunjuk dan peringatan perlu diletakkan di tempat yang strategik serta mudah dilihat oleh orang ramai

RUANG KERJA TERPERINGKAT

 • Ruang kerja terperingkat ini merangkumi Bilik Server dan Kawasan Kerja Larangan
 • Kawasan bilik ini perlu sentiasa kemas, tersusun, bersih, tidak berdebu dan selesa
 • Sistem pengurusan ruang kerja terperingkat perlu diamalkan dengan memenuhi ciri-ciri keselamatan pengguna (tatacara yang ditetapkan dalam peraturan keselamatan)
 • Pegawai yang bertanggungjawab (pemunya/ownership) perlu dilantik bagi menguruskan kebersihan bilik. Nama pegawai dan nombor telefon hendaklah dipamerkan pada pintu masuk bilik berkenaan

BILIK FAIL

 • Pelan Susun Atur/pelan lantai bilik fail perlu disediakan dan dipamerkan di ruang yang strategik
 • Kabinet fail perlu dilabelkan dengan jenis dokumen dan meletakkan indeks
 • Fail di dalam kabinet perlu disusun secara berbaring dengan tetulangnya menghala ke atas dan nombor rujukan menghala ke hadapan dan disusun dengan kemas dan teratur mengikut turutan nombor siri fail
 • Fail perlu disusun semula di tempat asal selepas digunakan sebelum tamat waktu bekerja
 • Satu sistem pergerakan fail perlu diwujudkan bagi tujuan pengesanan fail yang sedang digunakan (contoh : kad daftar pengguna dan kad keluar masuk fail)
 • Fail-fail terperingkat yang digunakan perlu disimpan di dalam kabinet besi berpalang. Indeks bagi fail-fail terperingkat tidak perlu dilekatkan di luar kabinet
 • Pekerja dilarang makan, minum dan merokok di dalam bilik fail
 • Tangga, troli dan kerusi hendaklah diletakkan di tempat yang selamat dan diparkirkan
 • Pegawai bertanggungjawab (pemunya/ownership) dilantik bagi menguruskan kebersihan bilik fail (Nama pegawai dan nombor telefon)

RUANG KAUNTER

 • Memastikan peralatan pejabat dan kemudahan yang disediakan sentiasa berkeadaan baik dan boleh digunakan dengan selamat
 • Persekitaran kaunter sentiasa dilap supaya tidak berdebu, bersih dan disusun supaya kelihatan kemas
 • Tanda arah, petunjuk dan peringatan perlu diletakkan di tempat yang strategik serta mudah dilihat oleh orang ramai
 • Maklumat korporat boleh dipamerkan tetapi tidak keterlaluan dari segi kuantiti dan sentiasa dikemaskini
 • Sentiasa mengamalkan perkhidmatan yang mesra pelanggan
 • Sekiranya perkhidmatan kaunter melibatkan borang-borang yang berkaitan, ianya perlulah disusun dengan teratur dan dilabelkan
 • Sofa atau kerusi perlu disediakan di ruang menunggu untuk pelanggan
 • Kaunter utama perlu memenuhi kriteria berikut
  1. Sistem maklum balas pengguna
  2. Direktori pegawai
  3. Borang / brouser
  4. Bahan bacaan/ informasi
  5. Piagam pelanggan

BILIK HELPDESK /CALLCENTER

 • Memastikan peralatan pejabat dan kemudahan yang disediakan sentiasa berkeadaan baik dan boleh digunakan dengan selamat
 • Tanda arah, petunjuk dan peringatan perlu diletakkan di tempat yang strategik serta mudah dilihat oleh orang ramai
 • Maklumat korporat bahagian boleh dipamerkan tetapi tidak keterlaluan dari segi kuantiti dan sentiasa dikemaskini (contoh: carta organisasi, piagam pelanggan, pemberitahuan atau arahan yang perlu disampaikan kepada telefonis)