PENGENALAN

Penekanan terhadap pelaksanaan Amalan EKSA ini terbahagi kepada 12 kategori utama yang merangkumi keseluruhan persekitaran di tempat kerja iaitu:

  • Keperluan Sudut EKSA
  • Keperluan Fail Induk, Audit, Latihan, Promosi Dan Zon
  • Ruang Pejabat
  • Ruang Kerja/Bilik Pegawai
  • Bahagian Pengeluaran
  • Keperluan Sudut EKSA
  • Keperluan Fail Induk, Audit, Latihan, Promosi Dan Zon
  • Ruang Pejabat
  • Ruang Kerja/Bilik Pegawai
  • Bahagian Pengeluaran