KEPERLUAN SUDUT EKSA

Kaedah penyaluran penyampaian. Ia boleh disediakan secara fizikal dengan menggunakan ruang pejabat (seperti dinding / papan kenyataan) atau secara maya. Sudut EKSA setiap zon di LADA perlu mengandungi perkara-perkara berikut:

  • Dasar dan Objektif Amalan EKSA LADA
  • Carta Organisasi Amalan EKSA (Induk dan zon)
  • Carta Perbatuan/Gantt Chart Zon
  • Pelan Lantai Zon EKSA
  • Rekod aktiviti sebelum dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti EKSA
  • Informasi/ hebahan berkaitan Amalan EKSA untuk tujuan promosi
  • Logo dan Slogan Amalan EKSA LADA
  • Tarikh kemaskini sudut EKSA