BILIK PENCETAKAN/DOKUMENTASI

 • Pastikan lantai bilik sentiasa bersih, tidak berdebu, tidak terdapat lubang, rekahan atau sebarang kecacatan lantai
 • Peralatan sentiasa berada dalam keadaan baik, berfungsi dan perlu dilabelkan dengan nama atau simbol alatan
 • Peralatan dan bahan kerja perlu disusun dengan teratur dan boleh dilabelkan dengan nama alatan dan disimpan di tempat pemakiran atau almari yang telah disediakan supaya mudah diperolehi dan disimpan semula
 • Penggunaan label yang sesuai untuk membezakan aktiviti/ barangan/perkhidmatan (Contoh: label barang siap, barang dalam proses, rosak, pelupusan dan lain-lain).

MESIN DAN PERALATAN

 • Mesin diletak di tempat yang sesuai dan selamat serta tidak menghalang pergerakan proses kerja
 • Sentiasa memastikan mesin dalam keadaan bersih, tidak berhabuk, berminyak, berkarat dan sebagainya kerana ia boleh memendekkan jangka hayat mesin
 • Pastikan tiada barang yang diletak di atas atau di bawah mesin terutamanya bahan yang berbentuk cecair
 • Perlu meletakkan tanda berhati-hati seperti (AWAS) pada bahagian yang merbahaya sebagai peringatan kepada pekerja lain
 • Mempunyai tanda maklumat pengenalan bagi setiap mesin mengikut kesesuaian
 • Mesin yang rosak hendaklah diletakkan berasingan untuk dibaiki atau dilupuskan
 • Jadual penyelenggaraan mesin perlu disediakan untuk pemantauan mesin