• Setiap bahagian/unit LADA akan diberikan kawasan angkat yang meliputi kawasan diluar bangunan kompleks LADA. Kawasan-kawasan tersebut hendaklah dipastikan berada dalam keadaan baik, bersih dan aman
 • Melaksanakan program penjimatan tenaga/sumber secara menyeluruh seperti contoh-contoh berikut :
  1. Notis/ arahan penjimatan tenaga
  2. Penggunaan lampu/ peralatan save energy
  3. Penetapan suhu optimum
  4. Penjimatan kertas
  5. Penjimatan air
  6. Kempen hijau
 • Melaksanakan program kitar semula di peringkat zon
 • Menyediakan analisis penjimatan, sebagai contoh :
  1. Kos
  2. Masa
  3. Tenaga Pekerja
  4. Ruang